تبليغات

تعرفه جدید تبلیغات فوق العاده ارزان در وبسایت تفریحی لبخندون


تعرفه تبليغات بنري (تومان)


پلن مکان سايز قيمت 1 ماهه قيمت 2 ماهه
A زير عنوان سایت بزرگ (طول بالاي 700) 13،500 25،000
B متحرک همراه با صفحه 240*120 12،500 25،000
C زير توضیحات ادامه همه مطالب 60*468 11،500 22،000
D بالای اولین مطلب 60*468 10،000 20،000
E سمت چپ بالای مطالب پیشنهادی 240*120 9،000 18،000
F سمت چپ بالای مطالب پیشنهادی 240*240 7،500 15،000
G سمت چپ بالای مطالب تصادفی 250*300 14،000 27،000

سفارش تبليغات بنری


تعرفه تبليغات پست ثابت(تومان)


مکان قيمت 1 ماهه قيمت 2 ماهه
بالاي مطالب سايت 14،500 27،000

سفارش تبليغات پست ثابت


تعرفه تبليغات پاپ آپ(تومان)


نحوه باز شدن قيمت 1 هفته قيمت 2 هفته قيمت 1 ماهه
وسط صفحه (750*950) 4،000 7،500 15،000

سفارش پاپ آپ


تعرفه تبليغات پاپ باکس(تومان)


قيمت 2 هفته قيمت 1 ماهه قيمت 2 ماهه
8،500 16،000 30،000

سفارش پاپ باکس


تعرفه تبليغات متني(تومان)


قيمت 2 هفته قيمت 1 ماهه قيمت 2 ماهه
2،500 4،500 8،500

سفارش تبليغات متني